Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Svatý Jan
Svatý Jan

Hrachov

Hrachov

 

Hrachov se rozkládá nad levým břehem potoka Brziny, jednak na svahu kopce zvaného Hrachová (349 m n. m.), dále pak v úzkém údolí, podobném strouze. Archeologické nálezy z okolí Hrachova a Zrůbku podávají svědectví o tom, že krajina kolem Hrachova bývala osídlena již v dobách neolitu, tj. asi 4 000 let př.n.l.

První zmínka o vesnice pochází z roku 1409. Přípona -ov v názvu osady připomíná zemský statek neboli dvůr, který po zakladateli Hrachovi se jmenoval Hrachuov (Hrachův dvůr), později Hrachov. Ves střídala názvy: v historické literatuře je uváděno Hrachoviště, Hrachová, Hrachovištná, Hrachovištné. Podle lidové pověsti však stávala v místě Růžičkovy usedlosti dřevěná, hrachovinou pošitá hájovna a kolem ní se rozkládaly samé lesy. Od této hájovny prý dostala později založená osada své jméno. Hrachov patříval stejně jako Hojšín jeptiškám svatojiřského kláštera na Pražském hradě. Již v roce 1436 (dva roky po bitvě u Lipan) zapsal císař Zikmund Petrovi z Chlumce a jeho dědicům několik vsí na Sedlčansku – a mezi nimi i Hrachov – za věrnou pomoc proti Táborům. Vsi patřily k chlumeckému panství i poté, kdy se jeho majiteli stali Popelové z Lobkovicz.

V roce 2018 došlo ve vesnici k náhodnému nálezu významné archeologické hodnoty. Orba vynesla na povrch soubor mincí, z něhož se pomocí detektoru kovů podařilo zachránit celkem 972 kusů. Nejstarší mincí je bez pochyby míšeňský groš, vyražený někdy v rozmezí let 1457 – 1464, nejmladší částí depotu jsou kiprové groše z roku 1622. Mince byly původně uloženy v keramické nádobě, z níž je dochována jen spodní část s glazurou na vnitřní straně. V současné době je kompletní nález součástí sbírek Hornického muzea Příbram.

Zajímavostí je veliký balvan mezi Hrachovem a Hojšínem. Je na něm dobře patrná plocha v podobě stolní desky. Lidé říkají balvanu „Čertovo sedlo“. V romantickém údolí Brziny je také plochý kámen o rozměrech asi 3 m2, lidmi pojmenovaný „Kamenným srdcem“. Poblíž něho jsou „Černá skála“ a „Vlčí skála“, mající v jedné rozsedlině kámen v podobě lidské lebky.

V Hrachově se nachází útulek Domov Fauny a záchranná stanice s ekocentrem Ochrana Fauny ČR, která patří společně s Motýláriem ve Voticích k nejmodernějším záchranným stanicím. Pořádají se zde kromě komentovaných prohlídek také různé přednášky, workshopy, koncerty apod. Prohlédnout si můžete také stálou expozici sladkovodních ryb.
U areálu se nachází dětské hřiště a také osadní zvonička z roku 1893.

Nedaleko obce Hrachov se u přítoku říčky Brziny do Vltavy nachází osada Zrůbek. Významné archeologické nálezy kostrových hrobů sahají až do doby železné (období středočeské Bylanské kultury – od poloviny 8. století do počátku 6. století př.n.l. Přívoz přes Vltavu je prvně Zrůbek zmiňován v roce 1352. Záhy poté zde Rožmberrkové zřídili strategický opěrný bod – tvrz sloužící k ostraze řeky a důležitého přechodu přes ni. Z tvrze se dochovalo základové zdivo obvodové hradby a zaniklých budov. Po vybudování Slapské přehrady dosahuje hladina vody k patě tvrziště.Hrachov 1 2022Hrachov 2 2022Hrachov 3 2022Hrachov 3 2022Hrachov 4 2022Hrachov 4 2022

Místní části