Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Svatý Jan
Svatý Jan

Řadovy

Řadovy

Řadovy leží u silnice z Kamýka do Krásné Hory asi 1 km jižně od židovského hřbitova. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1849. Ve 40. letech minulého století měla 14 popisných čísel se 67 obyvateli. V osadě byl hostinec, trafika, obuvník a cestář. Nedaleko je dvůr Radobyl, Ten je zbytkem vsi se jménem Radobyly nebo Radobyle. Název je prastarý a zřejmě připomíná doby pohanské, jako vrch Radobylka západně ode dvora ve výšce 406 m n. m. Ves zanikla patrně ve třicetileté válce Opuštěné pozemky byly sloučeny v poplužní dvůr a ten patřil od roku 1623 k chlumeckému panství.

Některá pole na Radobyle patřívala již od 13. století ke kamýckému manství. Jeden z majitelů - Václav Milota Hrušovský z Hrušova, pán na Skrýšově a Vyšatolech - založil na vrchu Radobylu za moru v roce 1680 židovský hřbitov. O jeho založení se zachovala fotokopie ozdobné listiny psané na pergamenu. Uvádí, že 16. července 1680 Václav Milota prodal „kus pole v Radobýlích slovoucí v skalách“ pro pohřbívání Židů z místa i širokého okolí, „aby tím spěšněji do země mrtvá těla přicházela“. Dva nejstarší dochované náhrobky vypovídají o pohřbech ze začátku září roku 1680. Zajímavostí je budova, kde se uvnitř nachází kamenná deska určená k rituálnímu očištění mrtvého těla (tahara). Konec židovského osídlení středního Povltaví nastal za tragických událostí druhé světové války.

Poslední a nejvzdálenější částí osady Řadovy je samota, nazývaná „Boží muka“ podle nedaleko stojící kapličky. Odtud se otevírá krásná vyhlídka do okolí, zejména na Kamýk.Řadovy 1 2022Radobyl 2022Radobyl 2Židovský hřbitovŘadovy - náves

Místní části