Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Svatý Jan
Svatý Jan

Poplatky obce

 

Poplatek za odpady:

 • Děti do 18 let - 600 Kč
 • Studenti do 26 let – 600 Kč (po předložení platného studentského průkazu)
 • Senioři od 65 let – 600 Kč
 • Obyvatelé s trvalým bydlištěm od 18 do 65 let – 1000 Kč
 • Obyvatelé vlastnící nemovitost v obci, bez trvalého bydliště – 1000 Kč

Splatné od 1.2. do 30. 6. každý kalendářní rok.

Vodné, stočné:

 • vodné:  45 Kč/m3 bez DPH (50,40 Kč včetně DPH)
 • stočné: 77 Kč/m3 bez DPH (86,24 Kč včetně DPH)

Poplatek za psa:

 • 50 Kč za 1. psa 
 • 75 Kč za 2. a dalšího psa
 • osvobozeni od poplatku jsou osaměle žijící důchodci a majitelé psa převzatého z útulku 

Poplatek za užívání veřejného prostranství:

Poplatek za 1m2/den

 • za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování služeb 5 Kč,
 • za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb 5 Kč,
 • za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10 Kč,
 • za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 30 Kč,
 • za umístění reklamních zařízení 4 Kč,
 • za provádění výkopových prací 2 Kč,
 • za umístění stavebních zařízení 2 Kč,
 • za umístění skládek 2 Kč,
 • za umístění zařízení cirkusů 10 Kč,
 • za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 10 Kč,
 • za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10 Kč,
 • za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10 Kč.

Poplatek za pobyt:

 • 10 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu

Místní části