Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Svatý Jan
Svatý Jan

Bražná

 

Bražná

Bražná se počítá k nejstarším osadám na Sedlčansku. Její jméno označuje místo, na kterém doudlebští strážci vařili jakési pivo, zvané „braga“. Ve staré literatuře bývá osada pojmenována Brazen.

V 1. polovině 14. století je připomínána jako majetek Elišky Přemyslovny, manželky krále Jana Lucemburského. Když Eliška postoupila Krásnou Horu, kde byly zlaté doly, havířům a měšťanům krásnohorským, dala jim také Bražnou. Král Jan tento akt potvrdil 11. ledna 1341 v Praze. V roce 2001 tedy od tohoto zápisu uplynulo 660 let. V roce 1351 potvrdil Karel IV., že dvůr Bražná bude po všechny časy patřit Krásné Hoře. Od roku 1576 patřily Krásná Hora i Bražná k Vysokému Chlumci až do zrušení roboty.

Protože se ve všech dokumentech hovoří jen o dvoře, zdá se, že na místě dnešní vesnice stál velký dvůr, k němuž patřila pole, ale i lesy a louky, býval tu ovčín i pivovar. Dvůr zanikl patrně ve 2. polovině 18. století, kdy se chlumecké panství vlivem špatného hospodaření zadlužilo a některé dvory byly rozprodány. Tak vznikla ves s menšími i většími hospodářstvími. Zajímavostí je, že vesnice nezažila větší škody za třicetileté války ani později a řada selských rodů se v ní nepřetržitě udržela až do 20. století.

Na návsi stojí kaplička svatého Jana Nepomuckého a Panny Marie společně s kamenným křížkem s nápisem v naivním venkovském pravopise: „Tento kriz obietowala obecz kecti a chwále bozi 1837“ Nedaleko se také nachází na podstavci v ohradní zdi domu Ing. Karla Klouda socha Panny Marie. Jedná se o přesnou kopii a rekonstrukci poničené sochy raně barokního sochaře Jana Jiřího Bendla (1620 – 1680), která byla instalována v roce 2007.
V Bražné nalezneme také dva památkově chráněné objekty. Jedná se o sýpku – špejchar, který se nalézá v areálu zemědělské usedlosti, a venkovskou usedlost s gotickými základy, později v 15. – 17. století rozšířenou a později stavebně upravenou.Bražná 2022Bražná 1Kaplička BražnáSocha

Místní části